Volwassenen

 

Hier vind je enkele voorbeelden van vormingen en workshops die we begeleiden bij volwassenen: ouders, leerkrachten, politieagenten,...

Contacteer ons gerust voor meer info of een aanbod op maat.

 

 

Kinderrechten doen knisperen, knetteren en kronkelen in je klas!
leerkrachten LO
leerkrachten LO
Inspiratiesessie: kinderrechten in het gezin
ouders van kinderen tussen 6 en 12j
Aan de slag rond mensenrechten: een inleiding
leerkrachten SO en studenten lerarenopleiding
De VOET realiseren dankzij mensenrechten!
leerkrachten SO en studenten lerarenopleiding SO
Mensenrechten in de les Engels
leerkrachten Engels 2e graad TSO/ASO en studenten lerarenopleiding
Mensenrechten in de les Geschiedenis
leerkrachten geschiedenis en studenten lerarenopleiding
Mensenrechten in de les MAVO
leerkrachten MAVO en studenten lerarenopleiding
Mensenrechten in de les Niet-confessionele zedenleer
lleerkrachten NCZ en studenten lerarenopleiding
Kinderrechten en minderjarigen in de politiepraktijk
politieagenten in dienst