Over ons

Mensenrechten...

 •  heb je louter omdat je mens ben

 • garanderen een menswaardig leven voor iedereen

 • vind je terug in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948), de moeder van alle mensenrechtenverdragen

 • zijn juridisch afdwingbaar: de overheid moet ze respecteren, beschermen en realiseren

 

 

 

Mensenrechteneducatie...

 • bouwt mee aan een cultuur van mensenrechten, waarin gelijkheid en rechtvaardigheid heersen

 • richt zich op de waarden en houdingen die nodig zijn om gelijke rechten voor allen tot stand te brengen

 • doet ook via de methode ervaren wat mensenrechten betekenen: de vorm is even belangrijk als de inhoud en onze benadering is fundamenteel participatief

 • volgt het ik-jij-wij-principe:

  • ik heb rechten: emancipatie!

  • jij hebt rechten: empathie!

  • wij kunnen samen iets doen: solidariteit!