Volledige pakketten

Al onze activiteiten zijn gebundeld in pakketten. Elk pakket vormt een afgerond geheel, vb. voor een specifieke doelgroep of rond een bepaald thema.

Opgelet: sommige van deze pakketten bevatten verouderde informatie, vb. als het gaat om een officiële vertaling van pakketten uitgegeven door de Raad van Europa (die mogen we niet zomaar wijzigen).

Via UITGEBREID ZOEKEN kan je een recentere versie van enkele activiteiten vinden.  

 

Allemaal anders, allemaal gelijk Een 50-tal workshops over respect voor verscheidenheid, over vooroordelen en discriminatie
Buitengewoon recht een educatief pakket om aan mensenrechten-en kinderrechteneducatie te doen in BuSO (OV3)
Controversiële onderwerpen in de klas Informatief pakket rond het behandelen van heftige meningsverschillen in de klas. Met richtlijnen voor lager en secundair onderwijs
De dertig artikelen  Verzameling van workshops ter kennismaking met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, inclusief  alle nodige materiaal (illustraties, kaartjes, teksten...)
De mensenrechten prijswinnaar Handleiding voor een educatieve werkvorm  waarbij een mensenrechtenprijswinnaar wordt verkozen (14- tot 18-jarigen).
Eerste stappen in mensenrechteneducatie Nederlandstalige versie van "First Steps: a manual for starting human rights education". Een praktische benadering voor leraars die mensenrechten willen integreren in hun onderwijsactiviteiten.
Het land van Kwien 2de en 3de graad: educatief pakket Educatief pakket om aan kinderrechteneducatie te doen in  de 2de en 3de graad LO (oorspronkelijk ontwikkeld bij de musical ‘Het land van Kwien’ van de Notenboom vzw)

Het land van Kwien 2de  en 3de graad Bijlagen

Bijlagen bij het educatief pakket Het land van Kwien (2de-3de graad)

Het land van Kwien 2de-en 3degraad Lesfiches Lesfiches bij het educatief pakket Het land van Kwien  (2de-3de graad)

Het land van Kwien kleuters en 1ste graad

 

Educatief pakket om aan kinderrechteneducatie te doen bij kleuters en in de 1ste graad LO (oorspronkelijk ontwikkeld bij de musical ‘Het land van Kwien’ van de Notenboom vzw)

Het land van Kwien kleuters en 1ste graad (Werkbladen) Werkbladen bij het educatief pakket Het land van Kwien (kleuters-1ste graad)
Hotel Tussentijd Origineel, leuk en volledig uitgewerkt kampthema waarin kinderrechten geïntegreerd aan bod komen. Met ruime mogelijkheden tot aanvullen, uitbreiden en aanpassen.
Kinderrechten in kindertaal Het kinderrechtenverdrag herschreven in een taal die kinderen begrijpen
Kinderrechtenspelen

Al spelend maken kinderen en jongeren kennis met de verschillende kinderrechten en de betekenis ervan. Iedereen kent dassenroof, muziekpakket, stoelendans, bingo, Jenga. Vormen vzw bedacht voor elk van deze spelletjes een kinderrechtenversie. 

Kinderrechten uit de kinderschoenen Handleiding voor vormingswerkers: met gemeentepersoneel aan de slag rond kinderrechten
Kompas, deel 1: inleiding en visie Kompas, Uitgebreide handleiding voor mensenrechteneducatie met jongeren.

(Vertaling van COMPASS, A Manual on Human Rights Education with Young People)

Kompas, deel 2: activiteiten(1/2)
Kompas, deel 2: activiteiten(2/2)
Kompas,deel 3 achtergrondinfo (2/2)
Kompas,deel 3 achtergrondinfo(1/2)
Kompas,deel 4 bijlagen.  
Krekelboek (deel1) Algemeen kader en praktijkvisie
Krekelboek (deel2) Ideeënlijsten om thema’s en projecten te verrijken vanuit kinderrechteneducatie
Krekelboek (deel3) Ideeënlijsten om thema’s en projecten te verrijken vanuit kinderrechteneducatie
Krekelboek  (volledig) Uitgebreid deeënboek om aan kinderrechteneducatie te doen bij 4 tot 10-jarigen
Mensenrechten in een notendop Volledige handleiding om een project rond mensenrechten op te zetten in het deeltijds onderwijs
Mensenrechteneducatie in het vak Engels

Een educatief pakket voor de integratie van mensenrechteneducatie in het vak Engels in de tweede graad van het S.O.

Mensenrechteneducatie in het vak Frans Een educatief pakket voor de integratie van mensenrechteneducatie in het vak Frans in de tweede graad van het S.O.
Mensenrechteneducatie in het vak Niet-confessionele Zedenleer

Een educatief pakket voor de integratie van mensenrechteneducatie in het vak niet-confessionele zedenleer in de eerste, de tweede en de derde graad van het S.O.

Recht door de wereld Opdrachtenspel voor 12 à 14-jarigen die ook los van het spel kunnen gebruikt worden. Het spel draagt bij tot sensibilisering rond mensenrechten. Door de ludieke aanpak werkt het eerder in de breedte, dan in de diepte.
Recht in de roos Praktijkhandleiding kinderrechteneducatie voor de 3de graad LO en de 1ste graad SO
Recht of echt Een 10-tal boeiende  verhalen en andere leesteksten over kinderrechten voor de 10-tot 14-jarigen.
Rechten in vrijheid Educatief pakket om met 16- à 18-jarigen in het kader van begeleid zelfstandig werk (vrije ruimte, seminariewerk,...) rond kinderrechten en mensenrechten te werken.
Rechten proeven Een 10-tal dramatische werkvormen rond mensenrechten en kinderrechten voor 10- tot 14-jarigen
Rechtvaardig, menswaardig Educatief pakket rond economische, sociale en culturele rechten
Terlibat! Educatief pakket om aan ontwikkelingseducatie te doen vanuit de stem van jongeren